oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №4 2013

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Білошицький В. І.
Цивільно-військові відносини в країнах НАТО: історія та сучасність

Дунець В. Б.
Політична культура молоді в польській науковій думці: теоретико-понятійний аналіз

Пуйо Г. І.
Теоретичне осмислення рушійних сил і тенденцій міжнародної трудової міграції у політичній науці

Радей А. С.
Бюрократична система й особистість

Сокур С. П.
Здійснення лобістської діяльності щодо Європарламенту з огляду на особливості його функціонування в політичній системі ЄС

Чабанна М.
Електоральний аспект індексування інституційного розвитку політичної системи у контексті оцінювання процесу демократизації

СОЦІОЛОГІЯ

Богданова О. В., Дудко Є. С.
Чинники набуття релігійної ідентичності багаї (на прикладі сценаріїв навернення вірян київської громади)

Єнін М. Н.
Ідеологічні трансформації сучасного суспільства: електоральні установки луганчан

Купрєєва Ю. О.
Дослідження протестної активності населення на основі інформації в мережі Інтернет: проблеми та перспективи вдосконалення

Марусяк Т. С.
Деформації правосвідомості: типологія та межі норми

Нерсесян Г. А.
Сталий розвиток починається в головах людей: соціально-філософські аспекти інтерпретації поняття

Нечітайло І. С.
Наступність в освіті як умова підвищення її якості: соціологічне трактування

Пермінова Г. В.
Аналітично-концептуальні підходи до проблеми корпоративної соціальної відповідальності

Рябчук А. М., Прокопенко А. Ю.
Спілкування в онлайн-іграх як чинник покращення комунікативних навиків у реальному житті

Сухова Х. О.
Динаміка ставлення до ЄС серед української громадськості

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Абрамова К. А.
Соціально-психологічні особливості ВІЛ-інфікованих дітей в сучасних українських реаліях

Рудська А. І., Солдатова О. С.
Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії

ПРАВО

І. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Золотарьова Н. І.
Методологія дослідження адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки

Голосніченко Д. І.
Правозахисні повноваження, їх використання державними органами різного призначення

Нашинець-Наумова А. Ю.
Теоретико-правові основи забезпечення інформаційної безпеки українського суспільства

Кальченко С. В.
Європейські стандарти оскарження порушень законодавства про вибори

Борець М. В.
Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Цимбаленко Я. Ю.
Правові аспекти управління державними закупівлями як механізм розвитку української економіки

ІІ. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Цирфа Г. О., Дубняк М. В.
Організаційно-правові проблеми використання «ноу-хау»

ІІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Лукянчиков Є. Д., Лукянчиков Б. Є.
Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифікація

ІV. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Чепульченко Т. О.
Омбудсмен з питань захисту дітей: аналіз українського та зарубіжного досвіду

Костенко І. В.
Соціальний захист науковців як юридична проблема

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.