oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №3 2011

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Бурейко Н. М.
Безпековий аспект в імміграційній політиці США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Івасюк Г. О.
Зміна зовнішньої політики Німеччини після Другої світової війни: політично-культурний, геополітичний та філософський аспекти

Корюкалов М. В.
Використання зовнішньої допомоги для розширення ЄС

Поведа О. П.
Основні проблемні аспекти інтеграції Чеської республіки до ЄС

СОЦІОЛОГІЯ

Мельниченко А. А., Косенко В. Д., Дерев'янко А. В.
Місце соціогуманітарного факультету в технічному університеті: постановка проблеми

Покулита І. К., Виселко І. В.
Віртуалізація повсякденності як атрибут медіакультури сучасності (в контексті теорій соціальної реальності)

Покулита І. К., Козубенко О. А.
Роль розважального змісту шоу-індустрії в інформаційному векторі культурних трансформацій сьогодення

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Димитрова Л. М., Островий О. О.
Профілактика вживання психоактивних речовин серед підлітків груп ризику

Крижанівська О. П., Максименко О. М.
Правове регулювання, як умова позитивного вирішення проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні

Крижанівська О. П., Малетич Г. А.
Соціальна та сімейна політика в сучасній Україні: теоретичні та практичні аспекти її розвитку

Кулініченко В. Л., Скибчук А. А.
Соціальна анімація як альтернатива «вуличному» вихованню

Майструк Н. О., Кабанцова А. О.
Професіоналізація комунікативної компетентності соціального працівника

Пиголенко І. В., Билименко Ю. В.
Профілактика девіантної поведінки серед молоді як превентивна міра люмпенізації суспільства

Пиголенко І. В., Мехрані В. В.
Проблема безробіття працездатного населення в умовах трансформаційної економіки

Пиголенко І. В., Пиголенко Ю. А.
Використання концептуальних моделей біоетики в соціальній роботі з молоддю

Редько Л. О.
Особливості соціалізації важковиховуваних підлітків

Романовська О. В.,Максимович О. В
Особливості процесу професійно-трудової інтеграції людей з обмеженими можливостями в сучасному українському суспільстві

Романовська О. В., Набільська Є. М.
Причини та особливості прояву синдрому «професійного вигорання» в соціальних працівників

Слушаєнко В. Є., Сєрик М. П.
Соціальна антитютюнова реклама в Україні: проблеми і перспективи розвитку

Терещенко І. І., Нaумeць A. М.
Ocoбливocтi coцiaльнoї рoбoти з людьми пoхилoгo вiку в умoвaх cучacнoї Укрaїни

Терещенко І. І., Островий В. О.
Особливості прояву субкультури футбольних хуліганів

Титаренко І. О., Барнич Ю. В.
Специфіка соціальної роботи з сім'ями, які виховують прийомних дітей

Титаренко І. О.,Олiйник Ю. Г.
Використання методологiї передбачення для пiдвищення ефективності соціальної роботи

Титаренко І. О., Скрипчук Н. В.
Сутнісна характеристика соціальної адаптації обдарованої особистості

ПРАВО

І. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І.
Встановлення конституційних повноважень: світовий досвід

Кузьменко Є.
Деякі актуальні питання конституційного права громадянина на безоплатну вищу освіту в Україні

ІІ. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Золотарьова Н. І.
Озоновий шар атмосфери як пріоритетний об’єкт правової охорони

Кравчук О. О.
Організаційна система управління майном державної власності в Україні

Бугера С. І.
Система державного управління якістю сільськогосподарської продукції: організаційно-правовий аспект

ІІІ. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, МИТНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

Філіпенко Т. В.
Концептуальні засади валютної політики держави

Бакалінська О. О.
Добросовісність і розумність в цивілістичній концепції здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав

Піскун Є. П.
Міжнародна співпраця зі спрощення митних процедур

IV. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Костенко І. В.
Історіографія наукової титулатури (питання методології та типології)

Єгорова В. С.
Історичні етапи становлення та розвитку конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції

Орленко В. В.
Систематизація санітарно-епідеміологічного законодавства Російської імперії в першій половині ХІХ ст.

V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Гапека Т. В.
Перспективи протидії жіночій злочинності в Україні

Довгейко О. С.
Розмежування адміністративних і кримінальних проступків

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.