oljournal.in.uasitemap

Авторам

 

Вчені згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали з політичних, соціологічних та юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. 

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 29 липня лише у 2 видання з політичних наук:

- Регіональні студії;

- Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління.

У 8 видань з юридичних наук:

- Право і суспільство;

- Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління;

- Юридичний науковий електронний журнал;

- Прикарпатський юридичний вісник;

- Науковий вісник публічного та приватного права;

- Право та державне управління;

- Юридичний бюлетень;

- Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право.

Та у 1 видання із соціологічних наук:

Габітус.

Інформація про можливість подання статті в «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.


Copyright © 2022. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.