oljournal.in.uasitemap

Авторам

Автори, які опублікують свою статтю у № 4/2022 на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі впродовж 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок у наступних номерах видання. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

 

Продовжується набір наукових статей до № 4/2022 фахового наукового журналу «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право».

Набір триває включно до 30 листопада 2022 р.  

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Політологія
2. Соціологія
3. Право

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 4/2022 необхідно до 30 листопада включно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту редакції Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті. Лише після успішного проходження рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Віснику Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право складає 900 грн за одну статтю обсягом 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 40 грн за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

1. Загальний обсяг статті – 12–20 сторінок основного тексту. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5. Усі поля по 2 см. 
2. На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 1. Політологія), дані про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID ID) та назву статті.

3. Далі подається анотація та ключові слова українською мовою. Анотація має містити стислий виклад змісту статті (обсяг – 1800 знаків).
4. Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи: 
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формування мети статті;
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.
5. Прізвище та ініціали автора латиницею, назва теми, анотація та ключові слова англійською мовою. Анотація має містити стислий виклад змісту статті (обсяг – 1800 знаків). 

6. Перелік використаних літературних джерел наводити в кінці статті з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

7. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

У тексті статті посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках за APA Citation Style. Приклади оформлення можна переглянути на http://nbuv.gov.ua/node/929

 

 ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 


Copyright © 2022. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.