oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №1 2018

Політологія. Соціологія. Право. №1 2018

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Гнатюк В. В.
Вступ до субнаціональної політики: від упереджень до стверджень

Ivasechko O. Ya., Khar O. Yu.
Union for the Mediterranean: features of functioning and prospects of development

Міненкова П. В.
Концептуальні засади та категоріальне визначення поняття «мозкові центри»: наукове переосмислення традиційних підходів

Олефір І. В.
Генезис інформаційного суспільства

Пашков В. О.
Система вищої освіти як предмет політичного управління у третьому рейху: цілі та наслідки

СОЦІОЛОГІЯ

Chris Weston
The decline and fall of British power

Кутуев П. В., Коржов Г. А., Пиголенко И. В., Якубин А. Л., Мельниченко А. А., Акимова Е. А., Ищенко А. Н., Костюкевич С. В., Андрос И. А., Кобяк О. В.
Интеграция инженерного образования и бизнес-образования как драйвер развития национальных экономик постсоветских стран

Акулов М. І.
Від симетричної антропології до політичної екології: драматична історія принципу узагальненої симетрії в акторно-мережевій теорії

Бойко Н. Л.
Громадянська активність онлайн: до соціологічного портрету українського користувача інтернету

ПРАВО

Бачинський О. В.
Стан наукової розробки виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

Бережна А. О.
Особливості публічного використання музичного твору як об’єкта авторського права: аналіз нормативних положень

Буренко Р. И.
Возможны ли административные суды в Республике Беларусь?

Коміссаров С. А.
Особливості адміністративного провадження у справах про вчинення проступків проти публічного порядку

Попівняк О. І.
Щодо визначення поняття митної безпеки у теорії та законодавстві

Починок К. Б.
Сучасний стан правової природи господарського права

Шевченко А. М.
Фізичні особи в корпоративних правовідносинах відповідно до Цивільного кодексу України: погляд на питання

Школьний О. В., Хаврук В. О.
Математичні методи аналізу та прогнозування злочину на основі показників сезонності

РЕФЕРАТИ


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.