oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №2 2022

Політологія. Соціологія. Право. №2 2022

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Ahmadly J.
Overview of NATO and EU’s struggle against hybrid threats

Бучин М. А., Данчук Г. Д.
Основні механізми забезпечення принципу гендерної рівності у виборчому процесі

Кобетяк А. Р.
«Канонічна територія» крізь призму політичного протистояння світових релігійних центрів

Мовчан У. В.
Проблеми стратегічного планування в Україні в контексті повномасштабної війни

Сегеда О. О.
Політика Кувейту щодо України в контексті повномасштабного вторгнення Російської Федерації

Хмельников А. О.
Локальний політичний менеджмент та механізми політичного представництва громади: специфіка взаємовпливу

ПРАВО

Дмитришин В. С.
Набуття та передання прав на службові об’єкти інтелектальної власності

Єгоров А. Є.
Деякі питання застосування рішень Європейського Суду з прав людини у якості джерела права в Україні: особливості та проблеми

Єфремова І. І., Ломакіна І. Ю.
Принципи свободи договору і рівності сторін у договірному праві України та ЄС

Жмудінський В. П.
Продаж продукції за ціною нижчою за виробничу собівартість: податкові наслідки

Кравчук О. О., Остащук І. Б.
Присяги поліцейських органів в Україні


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.