oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №3 2019

Політологія. Соціологія. Право. №3 2019

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Кутуєв П. В.
Андре Гундер Франк: від теорії залежності до теорії світової системи

Багінський А. В.
«Ліберальний мир» як концепція та практика врегулювання конфлікту

Баханов О. Ю.
Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді вимушених переселенців у досвіді діяльності неурядової організації

Бєлєнок О. А., Мацко-Демиденко І. В.
Житлова стратифікація населення України та деякі питання соціальної політики держави

Василець О. І., Казьмірова О. М.
Формування кредитної залежності як нової форми соціальної девіації: небезпека для країн периферії

Дембицкий С. С.
Геополитические ориентации населения Украины в фокусе социологии: концептуальный и прикладной аспекты

Єнін М. Н., Макаренко Д. В., Северинчик О. П.
Медіація в освітньому просторі закладів вищої освіти: у пошуках моделі та способів організації

Жуленьова О. В.
Сучасний стан демократичних та авторитарних установок населення України (2018–2019 роки)

Коломієць Т. В.
Подолання гендерної асиметрії як механізм регулювання соціальних конфліктів українського суспільства

Korzhov H.
Orthodox religious identity and European values: supplements or opposites?

Кругляк М. Е.
Соціальний статус підкинутих дітей у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Волинської губернії)

Кузьмук О. М., Любчук В. В.
Ціннісні орієнтації випускників шкіл: за результатами якісного соціологічного дослідження

Марусяк Т. С.
Освіта дорослих: соціологічні аспекти вивчення

Мишок Р. Р.
Громадянська інтернет-поведінка львівської студентської молоді: спроба визначення і класифікації

Нікон Н. О., Гвоздецька Б. Г.
Українське пограниччя як простір практик та ідентичностей

Панченко Л. Ф.
Грамотність у галузі даних: визначення, підходи, напрями формування

Полтораков О. Ю.
Приватизація насильства: історико-соціальна динаміка становлення

Сікорська І. М.
Мультикультуралізм та його вплив на освіту

Хом’як А.
Інтеграція мігрантів у європейські суспільства: інтеграційна політика та громадська думка

Шпікер М. В.
Порівняння характеристик задекларованих і незадекларованих правових проблем (за даними опитування 2018 року)

Якубін О. Л., Казьмірова О. М.
Яка політика пам’яті потрібна Україні в 20-х роках ХХІ століття: 12 пропозицій

ПОЛІТОЛОГІЯ

Ананьїн В. О., Пучков О. О., Уваркіна О. В.
Актуальні проблеми військової освіти в умовах політичного сьогодення

Донська А. Г.
Регіон північної Європи: ключові показники стабільності й миру vs концептуальні протиріччя

Колюх В. В.
Парламентська республіка в Україні: перспективи й перешкоди

Кундельський Д. В.
Теорія мирної трансформації конфліктів Й. Гальтунга та її потенціал

Осадчук І. Ю.
Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Азербайджанській Республіці (1995–2019)

Рябінін Є. В.
Національний фаворитизм Румунії в міждержавних румунсько-українських відносинах

Середюк Н. П.
Роль ЄС у реформуванні системи цивільної безпеки в Україні

Стеблак Д. М.
Забезпечення свободи віросповідання солдатів і військових капеланів у США

Яковлева Л. І.
Інституційний та організаційний виміри легітимності публічної влади

ПРАВО

Берназюк О. О.
Правове регулювання надання юридичних послуг в електронній формі: сучасний стан і перспективи вдосконалення

Бочков П. В.
Організаційно-правова характеристика основних православних релігійних організацій в Україні та специфіка їхньої господарської діяльності

Гудима-Підвербецька М. М.
Теоретико-методологічні та практичні особливості співвідношення категорії «субсидіарне зобов’язання» й «субсидіарна відповідальність»

Доценко О. С.
Верховна Рада України як суб’єкт протидії організованій злочинності в Україні

Іванова Г. С.
Інформаційно-правові технології в органах публічної влади, які опікуються сферою агропромислового комплексу України

Іноземцева К. О.
Оцінювання якості роботи суддів як елемент кадрового забезпечення судової гілки влади

Коц Д. В.
Становлення й розвиток системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні (1991–2019 рр.)

Мудрак І. В.
Щодо лексико-граматичного та спеціально-юридичного тлумачення окремих кримінально-процесуальних норм, що регулюють право потерпілого на процесуальну комунікацію в кримінальному провадженні

Рябовол Л. Т.
Державний суверенітет: наукові підходи до визначення поняття і ступеня обмежень в умовах глобалізації

Співак І. В.
Упровадження стандартів митної етики та доброчесності як один з основних напрямів розвитку антикорупційної політики держави в митній сфері

Тєлєгін А. П.
Прозорість публічних закупівель як результат ефективності електронних аукціонів

Хаврук В. О.
Кримінологічний аналіз кількісних і якісних показників організованої злочинності в Україні за 2017–2018 рр. 279


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.