oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №4 2009

Андрєєва О. М.
Сучасні пріоритети військово-політичної безпеки України в інформаційних координатах

Зайцева О. К.
Становлення міжнародної політики регулювання інтернет-середовища

Осташ Н. І.
Канадсько-американські відносини у сферах безпеки та оборони

Тищенко-Тишковець О. М.
Трансформація публічної дипломатії Сполучених Штатів Америки: від легітимізації «жорсткої сили» до побудови діалогу зі світом

Жовніренко П., Ігнатенко К.
Деякі підстави негативістських настроїв серед населення Донеччини щодо переспектив євроатлантичної інтеграції України

Жовніренко П.
Україна і НАТО: що маємо і що робити?

Шаповалова О. І.
Французький підхід до політичної інтеграції в Європейському Союзі

Шинкарук К. О.
Становлення зовнішньополітичної ідентичності пострадянських країн в умовах суспільно-політичних трансформацій

Балабух І. М, Осецька Л. В.
Трансформація сімейно-шлюбних орієнтацій січасної української молоді

Димитрова Л. М., Герасименко М. В.
Роль неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми в сучасній Україні

Димитрова Л. М., Борисова І. С.
Інноваційна робота з дітьми-сиротами як чинник їх успішної адаптації

Димитров В.
Закони управління і новітні методологічні підходи

Іщенко А. М., Касаткіна О. А., Мельниченко А. А.
Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком

Кавун І. В.
Социально-психологичиские аспекты девиации в трудовом коллективе

Крижанівська О. П., Павловський В. В.
Якість освітніх послуг у ВНЗ в контексті болонського процесу: соціологічний аспект

Кулініченко В. Л., Боярський А. М.
Етичний кодекс у просторі кодексової культури соціальної роботи

Коломієць Т. В.
Формування національної ідентичності як чинника консолідації сучасного українського суспільства

Мельниченко С. В.
Соціологія бідності та бідність соціології

Мирвода К. Г.
Стереотипи у роботі соціальних служб

Пиголенко І. В.
Хабарництво як соціальний феномен сучасного суспільства

Слушаєнко В. Є., Гірієвська Л. О.
Соціальна реклама: світовий досвід та українські реалії

Стєблюк В. В.
Методи визначеня впливу соціальних складових на ефективність роботи підприємства як частини соціальної політики

Титаренко І. О., Іваненко Н. О.
Соціальний захист людей похилого віку в Україні: теоретичний аспект

Бежевець А. М.
Деякі аспекти доступу до інформації при здійсненні правосуддя

Кравчук О.
Проблеми правового регулювання організації обліку державного і комунального майна, закріпленого за бюджетними установами

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є.
Пізнавальна діяльність в розслідуванні злочинів

Петряєв С. Ю.
Способи підробки паперових грошових знаків

Рокоча М. І.
Апеляційне провадження як форма перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України

Цирфа Г. О.
Щодо послідовності, ефективності та системності «пенсійних» змін

Чепульченко Т. О.
Право та його дія

Чернявський С. С.
Концептуальні засади комплексної методики розслідування фінансового шахрайства

Федоренко В. О.
Теорія поділу влади в європейській правовій думці XVIII ст.

Ярошовець О. В.
Ґенеза держави як проблема класичної новочасної політико-правової теорії (Т.Гоббс, Дж.Локк)


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.