oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №4 2018

Політологія. Соціологія. Право. №4 2018

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Chris Weston
Decline and fall of British power: 1997 to 2018

Батаева Е. В., Попова О. А.
Факторы и барьеры социальной адаптации вынужденных мигрантов

Полтораков О. Ю.
Соціологія насильства: дисциплінарні перспективи становлення та розвитку

ПОЛІТОЛОГІЯ

Yeromin M. B.
Universal codes in international political communication: specific case of audiovisual media

Завада Я. І.
Взаємовідносини Ірану та Саудівської Аравії в контексті регіональної безпеки

Константинівська А. К.
Роль інструментів електронної участі на етапах формування державної політики

Pervushyn M. M.
The impact of censoring and filtering practices in the Ukrainian Internet on Ukraine’s international image in context of Russian military aggression

Сімонян А. В.
Особливості використання соціальних мереж у діяльності громадських рад в Україні

Тихоненко І. В., Рудюк А. М.
Використання соціальних мереж дипломатичною службою Республіки Польща

Чекаленко Л. Д.
Політика Польщі – на вістрі інтересів США

Шелемба М. М.
Чинники впливу, що зумовлюють рівень націоналізації партійної системи України

Яковлєва Н. І.
Політтехнологічні аспекти президентських виборів в Україні

ПРАВО

Атаманчук Н. І.
Принципи непрямого оподаткування

Брюхно О. В.
Аналіз принципів адміністративних процедур у процесі припинення громадянства України

Ганьба О. Б.
Особливості правових відносин, що виникають у ході імплементації практики Європейського суду з прав людини в судочинстві України

Голосніченко І. П., Ясюк Ева
Вплив розвитку авіації Польщі на запровадження авіаційного права

Гудзь О. О.
Поняття та характеристика договорів у сфері соціального забезпечення

Задирака Н. Ю.
Антропоцентризм механізму реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за правопорушення у сфері використання публічного майна

Касьяненко Л. М.
Правове регулювання фінансово-контрольних правовідносин

Коваленко Б. В.
Особливості системи екологічних стандартів за законодавством України

Кравчук О. О.
Стабільність оподаткування має стати ключовим принципом податкової політики

Кропивна К. О.
Становлення адміністративної юстиції в Україні: дорадянська доба

Кушлакова Н. М., Сидоркіна Р. Д.
Компетенція правоохоронних органів України як об’єкт вивчення в процесі фахової підготовки майбутніх юристів

Ліллемяе О. Е.
Правова природа обґрунтованої компенсації за надання послуг загального економічного інтересу

Мисливий В. А.
Кримінально-правова охорона енергоносіїв

Пасічник В. В.
Стадії дозвільного провадження з надання дозволу на узгоджені дії за участю іноземного суб’єкта господарської діяльності

Хаврук В. О.
Злочинність у західних областях України: однофакторна модель на основі рівнянь регресії

Школьніков В. І.
Правова основа отримання інформації з мережі Інтернет у кримінальному провадженні

РЕФЕРАТИ


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.