oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №1 2013

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Андрійчук Т. С.
Інститути громадянського суспільства в Україні до здобуття незалежності

Бєлашко С. О.
Політичні партії та політична участь як чинники формування української політичної нації у ХХ-ХХІ ст.: історична ретроспектива і сучасні тенденції

Білошицький В. І.
Методологія політологічної концепції цивільно-військових відносин в Україні

Вєтринський І. М.
Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації

Денисенко В. М.
Політика в контексті антропологічних вимірів

Ільтьо Г.
Детермінантні основи формування символічно-знакових структур політики

Палінчак М. М.
Католицький фундаменталізм в сучасній Польщі: політичний аспект

Пахолок В. М.
Особливості місцевого самоврядування в Автономній республіці Крим

СОЦІОЛОГІЯ

Казаков В. C., Шевель І. П.
Конфлікт «боротьби за гегемонію» в теорії системних циклів накопичення Джованні Аррігі

Кутуев П. В., Герчановский Д. Л.
Интеллектуальные истоки современного неолиберализма и социологический дискурс о развитии

Танчер В. В., Дєрєчіна А. В.
Регіональні особливості якості життя населення України. Соціологічний та географічний аспект дослідження

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Мігалуш А. О.
Світові стратегії інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: соціально-історичний аспект

ПРАВО

І. АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ясюк Є.
Застосування права Європейського Союзу державами – членами ЄС

ІІ. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Голосніченко І. П.
Науково-технічний прогрес та його вплив на формування окремих галузей права

Трут Д. В.
Цивільно-правові зобов’язання з множинністю осіб в римському праві

ІІІ. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Звягіна К. С.
Проблеми іноземного інвестування в Україні

IV. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Золотарьова Н. І.
Адміністративна діяльність правоохоронних органів в механізмі правової охорони

Борець М. В.
Поняття і категорії у дослідженні питань з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.