oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №3-4 2016

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Ishchenko V. O.
Old left and new left in the Ukrainian protests before Maidan

Weston Ch. M.
Trump`s Watergate?

Yenin M. N.
Terrorist organizations and social technologies in conditions of the hybrid war

Беленок А. А., Мацко-Демиденко И. В.
Повседневная деятельность студенческой молодежи г. Киева: социография бюджета времени

Бовгиря І. В.
Динаміка релігійності у суспільствах східної Європи: спроба структурування різноманіття

Власова Н. Ф.
Сфера фізичної культури та спорту як соціальна система

Дембицкий С. С.
Валидизация шкалы гражданской активности

Дзюба Н. В.
Соціально-демографічна модель електоральної поведінки та гендерні стереотипи

Дячук О. А.
Індивідуальне благополуччя як об’єкт соціологічних досліджень

Кругляк М. Е.
Статеве питання й проституція в житті студентства підросійської України ХІХ – початку ХХ ст.

Матюхін Д. А.
Cоціальні установки як показники стилю життя сучасної молоді: результати соціологічного опитування

Онуфрієнко О. О.
Чи кожна новація стає інновацією: аргумент суспільних наук

Паращевін М.
Сучасні теорії та концепції релігійної динаміки: можливості застосування до українських реалій

Піронкова О. Ф.
Соціокультурні, політичні та економічні трансформації вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими

Яремчук С. С.
Основні постулати теорії релігійної економіки в соціології релігії

ПОЛІТОЛОГІЯ

Валюшко І. О.
Кібербезпека України: наукові та практичні виміри сучасності

Верещак В. Г.
Система контролю за діяльністю розвідувального співтовариства Канади

Воронежський К. В.
Перепони застосування принципу презумпції вини в Україні, як засобу боротьби із політичною корупцією, в контексті загрози внутрішньодержавній безпеці

Дем’яненко О. О.
Роль громадянського суспільства у контексті глобалізаційних процесів

Донська А. Г.
Концепт Європи та майбутнє Європейського Союзу

Зименкова В. В.
Нова стратегія адміністрації Дональда Трампа щодо Афганістану та Південної Азії

Кольцов В. М.
Роль політичної опозиції у крахі режимів «реального соціалізму» в сучасних країнах Вишеградської Групи (70–80 роки ХХ ст.)

Колюх В. В.
Політична відповідальність Конституційного Суду України

Оніпко З. С.
Концепція мінімальної держави в лібертаристських поглядах Роберта Нозіка

Швець С. Л.
Міграційне питання в політичному дискурсі сучасної України

ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Голосніченко І. П.
Необхідність альтернатив профкомпетентності для вивчення і оцінки правовідносин адміністративними суддями

Кропивна К. О.
Судовий контроль як засіб забезпечення ефективного виконання судових рішень

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Тараненко М. Г.
До питання витоків української державності

Тараненко М. М.
Гібридна війна в Україні: історія та сучасність

Крижановська О. В.
Структурація правового порядку: поняття та напрями

КРИМІНОЛОГІЯ

Камоцький О. Б.
Криміналістична модель особистості злочинців, які вчиняли розкрадання у науково-дослідних та проектних організаціях України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Іщенко В. В.
Невизнані та частково визнані держави в сучасному міжнародному праві

МИТНЕ ПРАВО

Співак І. В.
Митний контроль: порівняльний аналіз

ТРУДОВЕ ПРАВО

Тихонюк О. В.
Чергування як різновид робочого часу

Рефераты


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.