oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №3 2013

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Бессараб Т. В.
Трансформаційні процеси в Латинській Америці: теоретико-методологічний аспект

Валюшко І. В.
Протидія корупції в умовах політичної модернізації

Васильчук Є. О.
Ідеологічні доктрини українських правоекстремістських об’єднань у контексті постмодерністського дискурсу (на прикладі УНА-УНСО)

Гиря Г. В.
«Кольорові революції»: їх сутність та вплив на еволюцію політичних систем на прикладі України та Грузії

Максимець Б. В.
Уплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку XXI ст. в Україні

Орлов С. Ф.
Політична культура як основа формування парламентаризму

Сухова К.
Attitudes formation towards the EU by the EU delegation to Ukraine

Хома Н.
Модернізація парадигми соціальної держави

Юнак А.
Роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях України

СОЦІОЛОГІЯ

Кійков В. М.
Соціальна орієнтація ціннісного компоненту соціальної компетентності курсантів

Кутуєв П. В., Герчанівський Д. Л.
Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз

Макеев С. А.
Эмпирические исследования классов в современной социологии

Ручкин А. В.
Неформальные наградные институты в современной России: мнение населения

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Агарков О. А.
Соціальна адаптація студентів-першокурсників як напрям діяльності соціальної служби вищого навчального закладу

Васильченко О. А.
Професійні цінності соціальної роботи: соціокультурний аспект

Васильченко О. А.
Ігрова терапія як метод соціальної роботи з дітьми шкільного віку

Давидюк О. О.
Оцінка процесу надання соціальних послуг з позиції отримувачів

ПРАВО

І. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Голосніченко І. П.
Людиноцентристська політика Української держави

Подпіснов Д. С.
Ознаки реалізації норм права

Тараненко М. Г.
Запорозька Січ – зародок української козацької держави

Костенко І. В.
Основні етапи розвитку інституту наукової атестації й титулатури (СРСР-УРСР, 1940-1991р.р.)

ІІ. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Цирфа Г. О.
Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони і захисту специфічних об’єктів інтелектуальної власності на прикладі «Топографії інтегральних мікросхем»

ІІІ. ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Золотарьова Н. І.
Податковий збір за спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

Бардіна О. О.
Роль міжнародних інституцій у регулюванні зміни клімату

ІV. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Циганов О. Г.
Зміст та особливості адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ

Кальченко С. В.
Структура та джерела Європейських стандартів оскарження порушень законодавства про вибори

Нашинець-Наумова А. Ю.
Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект

V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Тараненко М. М.
До питання організації масових заворушень

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.