oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №1 2021

Політологія. Соціологія. Право. №1 2021

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Баханов О. Ю.
Відповідність цілей Молодіжної стратегії ЄС на 2019–2027 роки глобальним цілям сталого розвитку (ЦСР) на 2015–2030 роки в контексті сфер соціального впливу на суспільство і молодь

Дейнеко О. О.
Об’єднані територіальні громади як нові локальні спільноти в Україні: механізми формування соціальної згуртованості

Єнін М. Н., Коржов Г. О.
Мережева комунікація: ризики та перспективи (на основі соціологічних опитувань громадської думки в країнах Євросоюзу)

Кругляк М. Е.
Аборти в підросійській Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.: модернізація VS традиційна культура

Моісєєнко Л. М.
Соціум у реаліях пандемії: виклики та сценарії подальшого розвитку країн у посткарантинний період

Погуляйло Т. О.
Ресурсний підхід у дослідженні адаптації внутрішньо переселених осіб у приймаючих громадах України

ПОЛІТОЛОГІЯ

Багінський А. В.
Місцева миротворчість у врегулюванні конфлікту

Горюнова Є. О.
Конфігурація сил у Чорному морі після російської анексії Криму

Лемко Ю. Р.
Європейське об’єднання територіального співробітництва як інструмент розвитку транскордонної співпраці

Роговченко А. М.
Стратегічні комунікації: досвід Афганістану для України

Свєтлакова М. А.
Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на перебудову партійного ланшафту європейських країн

Сичова А. О.
Концепція колабораційних вікон на прикладі світових кейсів

ПРАВО

Бараненко Р. В.
Кіберзлочин, комп’ютерний злочин чи кіберправопорушення? Аналіз особливостей застосування термінології

Гуйван П. Д.
Часова визначеність матеріальних цивільних правовідносин: окремі проблемні питання

Жмудінський В. П.
Проблеми правового регулювання порядку продовження строку досудового розслідування

Клочко О. О.
Типи поведінки, що провокують ситуації конфлікту із законом

Кравчук О. О., Остащук І. Б.
Будівля суду чи палац правосуддя? (Погляд із позицій судового символізму)

Крупка А. А., Дузь Л. Є., Кралюк М. О., Крупка Я. А., Яковлєва Є. О.
Теоретичний базис судового експертного дослідження надзвичайних подій на повітряному транспорті

Кузнєцов С. С.
Чорноморський басейновий регіоналізм: керівне положення правової (морської) доктрини України (міжнародно-правовий вимір)

Кушнір Я. О.
Особливості правового статусу тимчасово окупованих територій: порівняльно-правовий аспект

Ладіна Л. С., Веселов М. Ю.
Юридична відповідальність приватного нотаріуса

Микитюк С. О., Микитюк В. О.
Продуктивна зайнятість і продуктивність праці як умови реалізації концепції гідної праці

Митрофанов І. І.
Роздуми щодо існування науки кримінального права

Поліщук Р. М.
Проблематика фінансового правового регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів

Сергієнко Н. А.
Міжгалузеві зв’язки виконавчого та цивільного права України

Спєсівцев Д. С.
Фонд фінансування будівництва: основні проблеми охорони й захисту прав та інтересів довірителів

Співак М. В.
Правила відбування адміністративного арешту: аналіз пропозицій до сучасного законодавства

Тихоненко А. В.
Конституція Чехословацької республіки 1920 року: до питань демократичності тенденцій післявоєнного державотворення

Хряпінський П. В., Школа С. М.
Звільнення від кримінальної відповідальності як засіб запобігання правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення

Шульга А. М.
Теоретичні аспекти встановлення форм та видів вини у кримінальних правопорушеннях проти земельних ресурсів України


Copyright © 2023. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.