oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №2 2019

Політологія. Соціологія. Право. №2 2019

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Багінський А. В.
Сучасні соціально-політичні конфлікти у структурному вимірі

Дударьов В. В., Попович В. М.
Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні

Казьмірова О. М.
Cоціологічні дослідження кредитної поведінки: проблеми та перспективи

Кутуєв П. В., Макаренко Д. В., Северинчик О. П.
Ціннісні зрушення після Євромайдану в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні

ПОЛІТОЛОГІЯ

Венка-Вєдєнкіна П. Д.
Деякі методологічні особливості аналізу екологічної політики

Klymanska L. D., Baibakova I. M.
Media designing of social problems in modern Ukraine

Магдич Ю. А.
Надж-технології у процесах політичного маніпулювання суспільною свідомістю

Майніна М. С.
Легітимація євроскептицизму в Європейському Союзі як тренд сучасності

Petriaiev O. S.
Migration challenges to common European identity: between myths and reality

Радей А. С.
Нації за часів глобальних трансформацій: виклики і перспективи

Хар О. Ю.
Особливості інституалізації міжнародних неурядових організацій та їх взаємодії з міжнародними урядовими організаціями

Шуліка А. А.
Основні форми політичних протестів прекаріату

Ярмоленко В. В.
Сек’юритизація проблеми тюркомовного населення Синьцзян-Уйгурського автономного району у відносинах між Китаєм та Казахстаном і Киргизстаном

ПРАВО

Антонюк О. І.
«Трискладовий тест» для оцінки правомірності втручання у право власності

Багіров С. Р.
Недоліки проекту закону про доповнення ст. 286 КК України нормою щодо звільнення від кримінальної відповідальності та ризики його ухвалення

Буренко Р. И.
Сравнительный анализ административной юстиции в государствах Закавказья: Азербайджане, Грузии, Армении

Гуйван П. Д.
Правове регулювання позовної давності за окремими вимогами

Коц Д. В.
Теоретико-правові засади інформації з обмеженим доступом

Піфко О. О.
Особливості законодавчого регулювання критеріїв репрезентативності професійних спілок в Україні та окремих країнах Європейського Союзу

Хаврук В. О.
Якісні показники злочинності в Україні: порівняльний аналіз за 2017–2018 рр.

Юрків Р. О.
Становлення і розвиток законодавства України щодо примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі)

РЕФЕРАТИ


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.